Cornelia Wiemers

cornelia

Cornelia Wiemers, (geb.1968 Saarlouis, D )

De mens heeft me altijd geboeid in zijn puurheid en veelzijdigheid. Dat was onder ander aanleiding om begin 90er jaren een heilpedagogische opleiding te volgen.

Sinds mijn kindertijd vind ik het heerlijk om muziek te maken. Toen ik ontdekte wat muziek ook te weeg kan brengen volgde ik een muziekstudie aan de Vrije-Muziek-School. Net als vroeger in de handwerksgilde studeer en werk je een tijdje bij verschillende “meesters”. Dat deed ik een aantal jaren in verschillende landen. Omdat muziek voor mij niet te scheiden valt van beweging en ikzelf dol graag beweeg volgde ik na een aantal jaren werken nog een bewegingsopleiding: Dalcroze-ritmiek.

Met deze mix van ervaringen als basis werk ik nu al sinds 1995 in de zorg met mensen van alle leeftijden. Verder ben ik verbonden aan diverse opleidingen. Sinds mijn jeugd wil ik liever in Nederland wonen. Deze droom is in 2009 uitgekomen. Na 7,5 jaar op Scorlewald gewerkt te hebben, ben ik in oktober 2016 met mijn eigen praktijk crescenda muziek-beweging-therapie, begonnen.

crescendo”….“crescenda” …langzaam meer worden,…langzaam mogen groeien. Rondom de muziek met/aan elkaar “meer worden”…dat hoop ik in mijn lessen met de leerlingen en deelnemers te kunnen ervaren.

Aanbod voor mensen met beperking:

Het Spelorkest

Het spelorkest bestaat sinds januari 2009. Er wordt goed gekeken naar de individuele mogelijkheden van de muzikanten en het aanbod wordt hierop aangepast. Hierdoor krijgt iedereen de gelegenheid om enthousiast mee te doen tijdens de repetities. Er wordt op een vrije, speelse manier muziek gemaakt, zodat iedereen zelfstandig zijn muzikale expressie kan vinden.

inhoud van de repetities: beweging; bodypercussion;improvisatie; ritme; kennismaking met div instrumentengroepen; wat houd dat in met elkaar in een groepje muziek maken?; iedereen is een dirigent; liedjes zingen en die muzikaal begeleiden; kennismaking met diverse muziekstukken en diens componisten.

repetitie: Dit orkest voor mensen met een beperking repeteert wekelijks op woensdagmiddag van 16.30 tot 17.15 uur behalve in de schoolvakanties.

U kunt zich gedurende het hele schooljaar aanmelden.

Een keer in het jaar wordt er een optreden verzorgd in het Slot te Schagen.

kosten: Er wordt 3 keer/jaar vooraf gefactureerd, € 8,-/repetitie         

locatie: Verenigingsgebouw ’t Centrum, Stroet

Zingen, geeft plezier

Een koortje voor mensen met beperking. Iedereen kan zingen, samen is dat nog leuker. Bewegings- en zangoefeningen als warming up; naast zingen ook leren zichzelf te laten zien, de ander te volgen en een groep te leiden. Repertoire: wereldmuziek

lesvorm: 1 keer per week; er wordt per kwartaal gefactureerd en kost 8,- per keer

locatie: nader te bespreken

Contact: info@crescenda.nl of tel. 06-30690883